Beerse Cycling is als feitelijke vereniging opgericht in 2014 met als doel het organiseren van een wielerwedstrijd in het centrum van Beerse. Deze eerste editie van de koers droegen we op aan wijlen Gunther Cuylits, ex-profcoureur en graag gezien figuur in Beerse, die veel te vroeg kwam te overlijden na een rittenwedstrijd in Burkina Faso.
De opkomst voor deze wedstrijd was massaal, zowel wat betreft deelnemers als toeschouwers. Voor ons het teken om verder te doen!
En zo zijn we dit jaar aanbeland aan editie 4!

Het initiatief werd in 2014 genomen door Gunther Weyns en Bo Peeraer, welke al snel hulp inriepen van veteranen in het vak Stany Nagels en Willy Van Echelpoel, samen met Kim Goris van de sportdienst.
Niet veel later was het Danny Weyns die ons vervoegde en Kim zou vervangen.

Ondertussen zijn we in 2018 en is er heel wat gebeurd.
De feitelijke vereniging werd een VZW, we sloten ons ook aan als club bij "Wielerbond Vlaanderen" ofwel "Cycling Vlaanderen".
Ruim een dozijn renners zijn gekozen om in onze kledij te rijden en zo reclame te maken voor onze wedstrijd.

Behalve de koers en het team willen wij ook de wielersport in het algemeen trachten te promoten en zullen in de toekomst ook andere evenementen worden georganiseerd. Daarover later meer...

Met de opbrengst van de koers konden wij vorig jaar het goede doel "Berrefonds" het mooie bedrag van €1000 schenken. Ook de komende jaren zullen we proberen goede doelen te steunen.

Voorzitter: Gunther Weyns
Secretaris: Bo Peeraer
Penningmeester: Stany Nagels
Bestuursleden: Willy Van Echelpoel, Danny Weyns

Ondernemingsnummer 0669.863.489
Statuten te bekijken in het Belgisch Staatsblad
   
         
    Onze sponsors: